زبان و ادبیات

  زبانشناسی

  علوم تاریخی

  مطالعات اجتماعی

  اقتصاد و مدیریت

  غرب شناسی و علم پژوهی

  اندیشه سیاسی، انقلاب و تمدن اسلامی

  مطالعات قرآنی

  حکمت معاصر

  اخلاق و تربیت

  نظریه پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل

  فرهنگ معاصر

  مطالعات فرهنگی و ارتباطاتمحورهای میان‌رشته‌ای:

فلسفه و روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی

مدیریت تحول علوم انسانی

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

محورهای رشته‌ای:

اقتصاد اسلامی

تعلیم و تربیت اسلامی

جامعه‌شناسی اسلامی

ارتباطات و رسانه اسلامی

روانشناسی اسلامی

علوم سیاسی اسلامی

فقه و حقوق اسلامی

مدیریت اسلامی

هنر و معماری اسلامی

 

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1398/10/26
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1398/10/27
  • کنفرانس1398/11/03