لیست اخبار

تاریخعنوان
1403/01/14چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus
1403/01/11مشارکت دانشگاه علوم و معارف قران کریم در برگزاری کنفرانس
1403/01/14نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi
1403/01/08مقالات مورد پذیرش، نحوه شرکت
1403/01/08حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1403/01/06فراخوان ارسال مقالات